BÜYÜKŞEHİR’DEN MAHALLEMİZE MODERN MEYDAN

– BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YOĞUN VE ÇARPIK YAPILAŞMA NEDENİYLE PARK VE SOSYAL DONATI ALANINDAN YOKSUN OLAN MAHALLEMİZE YAKLAŞIK 3 BİN 500 METREKARELİK MEYDAN KAZANDIRIYOR.
– BAŞKAN ALTEPE, TÜM MAHALLELERDEKİ YAŞAM STANDARTLARINI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAYA ÇALIŞTIKLARINI BELİRTEREK, YAPILACAK MEYDANIN ULUS MAHALLESİ’NE AYRI BİR DEĞER KATACAĞINI SÖYLEDİ.

BURSA – Bursa Büyükşehir Belediyesi, yoğun ve çarpık yapılaşma nedeniyle park ve sosyal donatı alanından yoksun olan Mahallemize yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik meydan kazandırıyor. Sağlık ocağı, hizmet alanı ve meydan yapılacak bölgede kamulaştırılan binaların yıkım çalışmalarını başlatan Başkan Altepe, tüm mahallelerdeki yaşam standartlarını en üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, yapılacak meydanın Ulus Mahallesi’ne ayrı bir değer katacağını söyledi.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için tüm mahalleleri spor tesisi, park, meydan ve sağlık ocağı gibi sosyal donatı alanlarına kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, yeterli sosyal donatı alanı bulunmayan Mahallemize meydan kazandırılması çalışmalarını başlattı. Projenin uygulanacağı yaklaşık 3 bin

500 metrekare alan üzerindeki binalar kamulaştırılırken, yaklaşık 2 milyon TL harcanan kamulaştırmanın ardından yıkımlar da başlatıldı. Alan üzerinde kalan son binaların yakım çalışmasını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ulus Mahallesi’ne de halkın nefes alabileceği modern bir meydan kazandıracaklarını söyledi.

Mahallenin değeri artırıyor
Mahallemizde çarpık ve yoğun yapılaşma nedeniyle binaların iç içe girdiğini ve halkın beton yığınları arasında kaydığını belirten Başkan Altepe, sosyal donatı alanı, park, çocuk oyun alanı gibi yatırımların bugüne kadar yeteri kadar bu mahalleye aktarılamadığını kaydetti. Bursa genelinde tüm mahallelerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla bu tür sosyal donatı alanları inşaatını yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Altepe, “Burada da olduğu gibi kişilere ait olan mülkiyetleri satın alarak, planlarda olup, uygulamada bulunmayan parkları mahallelerimize kazandırıyoruz. Mahallemizde de sosyal donatı alanı fazla yok. Sağlık ocağı ve hizmet alanına ihtiyaç var. Kamulaştırmalar sonucu elde ettiğimiz 3 bin 500 metrekare alanın bir köşesine sağlık ocağı ve muhtarlığın da bulunduğu bir hizmet binası yapacağız. Kalan yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik alan ise güzel bir yeşil alan, park olarak mahalleye kazandırılacak. Bu proje ile bir taraftan mahallenin değeri artarken, diğer taraftan da halkımız nefes alabileceği yeni bir buluşma noktasına kavuşacak” diye konuştu.

Reklamlar
Galeri

ENGELSİZ ULUS

This gallery contains 5 photos.

Erzurum Tekman Palandöken Derneği işbirliğiyle bir engelli vatandaşımıza akülü özürlü arabası hediye ettik. Engelleri ortadan kaldırma adına yaptıkları katkıdan dolayı Erzurum Tekman Palandöken Derneğine ve çok değerli başkanı Nurettin Demir ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz.           … Okumaya devam et

SU KESİNTİSİ

Mahalle sakinlerinin dikkatine

 BUSKİDEN YAPILAN AÇIKLAMADA:

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mahallemiz ve civarında 02.07.2012(Pazartesi) tarihinde 08:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacağı belirtilmektedir. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda, sular belirtilen zamandan önce verilebilecektir.

KENTSEL DÖNÜŞÜME KÖŞKTEN ONAY

Cumhurbaşkanı Gül, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun da dahil olmak üzere 6 kanunu onayladı.

Görsel
Gül’ün onayladığı kanuna göre, riskli yapıların tespiti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenen çerçevede, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcilerince, masrafları kendilerine ait olmak üzere, bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli yapıların tespitini süre vererek, sahiplerinden isteyebilecek. Tespitler, verilen sürede yaptırılmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediyeler ile il özel idarelerince yapılacak. Bu tespitlere karşı ev sahipleri, 15 gün içerisinde itiraz edebilecek.
Bakanlığın talebi üzerine Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler de dahil olmak üzere, Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarındaki taşınmazlardan; kamu idarelerine tahsisli olanlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın görüşü alınıp Bakanlar Kurulu kararıyla; kamu idarelerine tahsisli olmayanlar ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilecek veya TOKİ’ye ve belediyeye bedelsiz devredilebilecek.
Hazine dışındaki kamu idarelerin mülkiyetinde olan taşınmazlar da TOKİ’ye veya belediyeye bedelsiz devredilebilecek. Tahsis ve devir tarihinden itibaren 3 yıl içinde ve gerekli görülen hallerde bakanlığın talebi üzerine, Maliye Bakanlığı’nca uzatılan süre içinde amacına uygun kullanılmadığı tespit edilen taşınmazlar, bedelsiz olarak ve resen tapuda Hazine adına tescil edilecek veya önceki maliki olan kamu idaresine devredilecek.
HER TÜRLÜ İMAR VE YAPILAŞMA GEÇİCİ OLARAK DURDURULABİLECEK…
TOKİ veya belediye, kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince, riskli alanlarda, riskli alanların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında, her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurabilecek. Bu taşınmazlar, tahsis ve devir işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Maliye Bakanlığı’nca satılamayacak, kiraya verilemeyecek, tahsis edilemeyecek.
Bakanlık, belediye ve TOKİ’nin talep etmesi halinde, hak sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara, elektrik, su, doğalgaz hizmetleri verilmeyecek, verilen hizmetler de durdurulacak.
YIKIM İÇİN 60 GÜN SÜRE…
Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv alanlarındaki uygulamalarda öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esas olacak.
Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine kira yardımı yapılabilecek.
Riskli bulunan yapıların maliklerine, bu yapıların yıktırılması için 60 günden az olmamak üzere süre verilecek. Bu süre içerisinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının ’idari makamlarca yıktırılacağı’ belirtilip, tekrar süre verilerek tebligatta bulunulacak.
GÜÇLENDİRME KREDİSİ VERİLECEK
Üzerindeki bina yıkılarak, arsa haline gelen taşımazlardaki daha önce kurulan kat irtifakı ve kat mülkiyeti, malikleri adına payları oranında tescil edilecek.
Kanun uyarınca, yapılan konutların iş yerlerinin bedellerinin belirlenmesinde ve ilgililerin borçlandırılmasında, sosyoekonomik durumlar, doğal afetin ortaya çıkardığı neticeler ve sosyal devlet anlayışının gerekleri gözetilerek uygulama gerçekleştirilecek.
Kanunun uygulanacağı alanlar dışında olmakla birlikte kanunun amaçları çerçevesinde güçlendirilebileceği teknik olarak belirlenen yapılar için de dönüşüm projeleri özel hesabından ’güçlendirme kredisi’ verilebilecek.
Bakanlık, TOKİ ve belediye, danışmanlık, yazılım, araştırma, kadastro, kamulaştırma gibi bazı çalışmaları, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmaksızın, ortak hizmet uygulamalarıyla da gerçekleştirebilecek.
Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılabilecek. Bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek.
Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiilin ve halin durumuna göre, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilecek. Bu yapıların, tespiti, tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise tabi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanacak.
Kanun kapsamındaki iş, işlem ve uygulamaların özelliği ve aciliyeti gözetilerek yapılacak olan planlar, İmar Kanunu’ndaki kısıtlamalara tabi olmayacak. Kapsamdaki alanlara ilişkin iş, işlem ve uygulamalar hakkında ilgili diğer kanunların bu kanunu engelleyici hükümleri ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulanamayacak.
ORMANLIK ALANLAR AFET SONRASINDA BARINMA YERİ…
Şehrin içindeki veya yakın çevresindeki ormanlık alanlar, afetler öncesinde piknik alanı ve mesire yeri, afetler sonrasında da barınma yeri olarak kullanılabilecek.
Gecekondu sahibine, gecekondusuna karşılık konut verilinceye, nakde dönüştürülüp ödeninceye veya konut yapmak üzere arsa tahsisi yapılıncaya kadar gecekondusu yıktırılamayacak. Gecekondu sahiplerine gerekirse nakdi yardım yapılabilecek.
Yasada, afet riski altında bulunan alanların dönüştürülmesinin, oldukça fazla kamulaştırma ve yıktırma işlemini ve buna bağlı ihtilafları gündeme getireceğinden, mahkemelerde görev yapacak bilirkişilerin sayısının artırılmasını öngören değişiklikler de bulunuyor.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odalarınca; nüfusu 500 binin altında olan yerler için 25-50, nüfusu 500 bin-1 milyon arasında olan yerler için 50-100, nüfusu 1-3 milyon olan yerler için 100-150, nüfusu 3 milyonun üzerinde olan yerler için 150-350 bilirkişinin ismi ve adresinin yer aldığı listeler valiliklere verilecek. Taraflar bilirkişi seçmekte anlaşamazlarsa kura ile seçilecek.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kayıtlı değerleme uzmanları, bilirkişilik yapabilecek. Yeterli değerleme uzmanı bulunan yerlerde, öncelik bu uzmanlara verilecek.
TOKİ’nin, konut talep eden kurum ve kuruluşla imzaladığı protokolde belirlenen inşaat bedelinin yüzde 3’ü ile yüzde 10’u arasında alacağı idare hizmet payı, TOKİ’nin geliri olacak.
YENİLEME ALANLARI…
Yenileme alanları; il özel idarelerinde il genel ve belediye meclislerinin üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla belirlenecek. Yenileme alanlarıyla ilgili alınan kararlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifiyle Bakanlar Kurulu’na sunulacak.
Kamu hizmeti için ayrılan alanlar hariç olmak üzere; yenileme alanı sınırları içinde toplu yapı olarak sınırları imar ve parselasyon planlarında belirlenmek kaydıyla, yapılı veya yapısız imar parsellerine belediye veya il özel idaresi ve diğer ilgili kurullar tarafından tasdik edilen mimari projelere uygun olarak, toplu yapı olarak tek bir kat mülkiyeti tesis edilebilecek.
Belediyeler ve il özel idareleri; bu alanlar içindeki parsel maliklerinin sosyal altyapı ve tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetlere ilişkin alanları kullanma ve yararlanma şartları ile masraflarına katılma usullerine ilişkin işletme projeleri hazırlayarak tapu sicilinin beyanlar hanesinde belirtmelerini isteyebilecek.
Belediyelerin, kamunun mülkiyetinde ve kullanımında olan yerler için kentsel dönüşüm kararları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca alınacak.
BİNA CEPHELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER…
Bina cephelerinde değişiklik ve yenileme kararları ile özel aydınlatma ve çevre düzenlemesi çalışmaları, kat maliklerinin nitelikli çoğunluğunun oyuyla değil, arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karara göre yapılacak.
Belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı kararla masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik, yenileme, özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilecek. Cephe değişikliği yapılacak binalarda telif hakkı sahibine, talep etmesi halinde telif hakkı ödenecek.
Büyükşehir belediyeleri kentsel dönüşüm alanı ilan edilen yerler ile yenileme alanı ilan edilen alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yaparak, yıkılan ibadethane ve yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane ve yurt yapabilecek.
Afet riski taşıyan veya fen, sanat ve sağlık kurullarına aykırı yerleşim merkezlerindeki aileler, Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen orman veya mera vasıflı alanlarına ve Hazine’nin özel mülkiyetinde olan yeni yerleşim yerlerine yerleştirilecek. Altyapı hizmetleri de dahil olmak üzere yeniden yerleşim yeri için gerekli görülen her türlü ödenek, projeyi yürüten kuruluşun bütçesine konulacak ve bu ödenek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine ilgili kuruluşça transfer edilecek.

ŞUYULANDIRMA ASKIDA

Görsel

Yıldırım Belediyesi tarafından İmar Kanunu 18. maddesi gereğince 2009 yılında yapılan şuyulandırmadaki hatalar düzeltilerek tekrar askıya çıkarıldı. 15 hazirana kadar belediye binasında askıda kalacak olan şuyulandırma listelerine bakmak isteyenler Yıldırım Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğüne başvurabilirler.

TOPLU SÜNNET KAYITLARI BAŞLADI

Mahallemizde ikamet eden vatandaşların dikkatine,

Toplu sünnet kayıtlarımız başlamıştır.

kayıt için kimlik fotokopisiyle(çocuğun) muhtarlığımıza başvurulması gerekmektedir.

ULUS MAHALLESİ MUHTARLIĞI

AFET DÖNÜŞÜM YASASI MECLİS’TEN GEÇTİ

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, “İktidarı kaybetmek pahasına bunu yapacağız” dediği, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesini düzenleyen yasa dün Meclis Genel Kurulu’ndan geçti. Riskli yapıların sahiplerine yıkım için 60 gün süre verilecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa’ya göre gecekondu sahibine konut verilinceye ve konut yapmak üzere arsa tahsisi yapılıncaya kadar gecekondusu yıkılamayacak. Afet riski taşıyan yerleşim merkezlerindeki aileler, orman veya mera vasıflı alanlara ve Hazine’nin özel mülkiyetinde olan yeni yerleşim yerlerine yerleştirilecek. Yenileme projelerinin gerektirdiği uygulamalar, verilen sürede yapı malikince yapılmadığı takdirde il özel idaresi veya belediyece yapılarak masrafı yapı malikinden tahsil edilecek. Boğaziçi Kanunu kapsamında kalan geri görünüm ve etkilenme bölgelerindeki alanlar da dönüştürme kapsamına alındı.

  • Öncelik anlaşmada

Riskli yapıların yıktırılmasında ve riskli alanlardaki uygulamalarda, öncelikle maliklerle anlaşma yoluna gidilecek. Anlaşmayla tahliye edilen yapıların maliklerine, bu yapılarda ikamet edenlere veya işyeri bulunanlara geçici konut, işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılacak. Anlaşmayla tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların sahiplerine, kiracılarına özel hesaptan kredi veya konut sertifikası verilecek. Konutunu ve işyerini kendi imkanıyla yapmak isteyenlere de kredi verilecek. Dönüşüm projeleri öncelikle üç büyük kentten başlayacak.
  • Elektriği, suyu kesilecek

Riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz verilmeyecek. Verilen hizmetler durdurulacak. Uygulamaya başlanmadan önce yapı sahibine 60 günden az olmamak üzere süre verilecek. Bu sürede yapının yıktırılmaması halinde yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek, ek süre verilecek. Bu sürede de yıkılmayan yapılar ilgili kurumca yıkılacak. Taşınmazlar, tahsis ve devir işlemleri sonuçlanana kadar satılamayacak, kiraya verilemeyecek ve irtifak hakkına konu edilemeyecek.

  • Belediyeler bina cephesini değiştirebilecek

BİNA cephelerinde değişiklik ve yenileme kararları ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları kat maliklerinin nitelikli çoğunluğunun oyuyla değil, arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karara göre yapılacak. Belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı kararla, masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik, yenileme, özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜME TAKAS FORMÜLÜ

YILDIRIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜMSistem Barter tarafından kurulan Türkiye’nin en kapsamlı takas borsası http://www.takasdepo.com kentsel dönüşümde yıkılacak binaları sıfır binalarla değiştirecek dev bir proje hazırladı.

Kentsel dönüşüm bölgelerinde faaliyet gösteren 100 emlakçı ve 20 inşaat şirketini de projeye dahil eden firma portföyünde yer alan 2 bin konutu takasa sundu. Hasarlı konutunu takas etmek isteyen kişi evini takasa sunarak Türkiye genelinde istediği daireyi seçip dilediği zaman taşınabilecek.

İnşaattan otomotive elektronikten gıdaya kadar 10 binden fazla firmanın üye olduğu takas borsası http://www.takasdepo.com şimdi de kentsel dönüşümde yıkılacak binaları sıfır konutlarla takas edecek.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde bine yakın emlakçı ve inşaat firmasıyla anlaşma hedeflediklerini ifade eden Sistem Barter Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Besle, “Şu anda takas borsamızda 2 bin civarında konut yer alıyor. Evi yıkılacak konut sahibi ister konut havuzumuzdan isterse üye emlakçılarımızınelindeki konutlardan dilediğini seçebilecek. Kentsel Dönüşüm projesinin 10 yılda tamamlanması hedefleniyor. Daireleri yıkılacak olan konut sahiplerine müteahhitlerle anlaşmaları veya yeni yapılacak konutlara taşınmaları isteniyor. Fakat şu an sunulan teklifler ve alternatif fırsatlar yeterince bilinmediği için kafalarda soru işaretleri var. Konut sahipleri kimi zaman müteahhitlerle sorunlar yaşıyor.

Başlattığımız projeyle alternatif bir imkan sağlıyoruz. Evini değiştirmek isteyenler üye emlakçılara veya doğrudan takas portalımıza başvurabilir. Uzman ekspertizler takas edilecek eve gelerek mülkün değerini tespit ediyor. Daire sahibi yeni alacağı konutun fiyat farkını ödeyerek istediği zaman taşınabiliyor. Oturduğu binanın deprem riski taşıdığını düşünerek yeni bir ev almak isteyen herkese kapımız açık” ifadelerini kullandı.

HASARLI EVİNİ VEREN YAZLIK VİLLA ALABİLİYOR

Projeye dahil olan emlakçılara eğitim vermeye başladıklarını anlatan Proje Yöneticisi Harun Coşkun da, “Şu an 100 emlakçıyla start verdiğimiz projede yakın zamanda 1000 emlakçıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayede çok hızlı bir şekilde talepleri toplayabilecek ve konut sahiplerine geniş bir yelpazede konut seçme şansı tanıyacağız. Ayrıca isteyen kişiye daire haricinde arsa, araba, dükkan, yat, yazlık gibi değişik takas imkanları da sunduk. Biz zaten takas borsamızda aylık ortalama 100 konutun takasınıyapıyoruz. Yeni projemizle birlikte kentsel dönüşümde yıkılacak binalara da takas imkanı sunuyoruz” diye konuştu.

Görsel

SU KESİNTİSİ

SU KESİNTİSİ

BUSKİ’den yapılan açıklamada 4 mayıs 2012 cuma günü mahallemizin bir bölümüne 08:00-18:00 saatleri arasında su verilemeyeceğini ve çalışmanın erken bitmesi halinde daha erken su verileceği söylendi.

Görsel

SU KESİNTİSİ

SU KESİNTİSİ

BUSKİDEN YAPILAN AÇIKLAMADA:
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mahallemiz ve civarında 28.04.2012(YARIN) tarihinde 08:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacağı belirtilmektedir. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda, sular belirtilen zamandan önce verilebilecektir.
Mahalle sakinlerinin dikkatine